Friluftsskole i sommerferien

Friluftsskolen er et fritidstilbud i sommerferien for barn og ungdom som dette skoleåret går i 4.-7. klasse.
I Grane arrangeres friluftsskolen i uke 27.

Aktivitetene på friluftsskolene handler om grunnleggende friluftslivferdigheter som bruk av kart og kompass, bruk av kniv og øks, bålfyring og mat på bål, pakking av sekk, ferdsel ved vann og elver, og det å trives ute i skog og mark.

I år blir det overnattingstur på friluftsskolen. Påmeldte deltakerne vil få tilsendt egen pakkeliste til overnattingsturen før friluftsskolen starter.

Påmelding skjer digitalt på www.deltager.no fra 4. mai kl 12.00. Søk opp «Friluftsskolen Helgeland» og velg friluftsskolen dere ønsker å delta på.

Det koster kr. 1000,- å delta, men for barn fra familier med vedvarende lavinntekt er det tilbud om gratisplasser. Påmelding på gratisplasser skjer ved å ta kontakt på mail: helgeland@friluftsrad.no

Det er kun 15 plasser på hver friluftsskole, og det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder, så her er det viktig å være rask med påmeldingen hvis man vil sikre seg plass på et av sommerens fineste arrangement.