Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Illustrasjonsbilde fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Søknadsfrist er 1. september.

Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Frivillighetsregisteret

For å kunne søke må frivillig innsats være en viktig del av virksomheten.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid

Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

To søknadsmodeller

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kroner i søknadsgrunnlag. Etter dokumentert modell er det 7 000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om ordningen på lottstift.no