Godkjente partilister i Grane kommune - Kommunevalget 2023

I henhold til valglovens § 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister – «Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

.

 

Valgstyret i Grane godkjente i møte 24. mai valglistene til følgende parti:

  • Arbeiderpartiet
  • Senterpartiet
     

Våre valglister vil kun være tilgjengelig på hjemmesiden

 

.