Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Grane er pilotkommune i nasjonalt samarbeid om samfunnsplanlegging i de minste kommunene

Grane er en av seks norske distriktskommuner som er valgt ut til å være med i et forskningssamarbeid om å koble samfunnsplanlegging og utviklingsarbeid sterkere sammen.

Onsdag 26. februar besøker Kompetansesenter for distriktsutvikling - Distriktssenteret, Nordlandsforskning, og Nordland fylkeskommune Grane.

God planlegging er nødvendig for gode politiske prioriteringer. Samtidig er plan- og utviklingsarbeidet krevende i mange av småkommunene på grunn av færre ressurser.

Hvordan kan distriktskommuner jobbe godt med planlegging og utvikling med få ressurser? Hvordan kan planlegging gjøres enkelt og samtidig ha ønsket effekt? Dette er spørsmål som skal besvares.

Distriktssenteret samarbeider med Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune, og har engasjert forskningsinstituttene Ruralis og Nordlandsforskning til å følge prosjektet.

Resultatene som kommer ut av samarbeidet skal ha overføringsverdi til mindre kommuner i hele landet.

-Vi er veldig glade for å ha med Grane på dette, sier Anne Irene Myhr i Distriktssenteret.
-Å finne de gode måtene å jobbe ut ifra de ressursene man har, vil være meget nyttig kunnskap for mange distriktskommuner. At Grane ønsker å være med viser at de er framtidsrettet og utviklingsorienterte, forteller Anne Irene Myhr. 

Møtet med kommunestyret i Grane markerer oppstarten av det flerårige samarbeidet.

-Vi ser fram til dette samarbeidet, sier ordfører Ellen Schjølberg.