Granedamer tilbys mammografiundersøkelse

Klikk for stort bilde Alle kvinner i Grane kommune som er født mellom 1951 og 1970 vil bli invitert til mammografi i perioden 13. januar - 5. mars 2020. 

Bussen hvor undersøkelsen vil finnes sted står ved Sjøsiden kjøpesenter i Mosjøen. 

Mammografiprogrammet

Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres hvert annet år til røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2018 fikk 3568 kvinner i Norge brystkreft.

Mammografiprogrammet har som mål å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres.  

Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi. Denne invitasjonen kommer med om lag to års mellomrom. Deltakelse er frivillig.

På disse sidene kan du lese mer om undersøkelsen og opplegget rundt mammografiscreening:

www.kreftregisteret.no/mammografi