Har du innspill til vår nye trafikksikkerhetsplan?

Grane kommune jobber for tiden med å utarbeide ny trafikksikkerhetsplan.
Har du kjennskap til trafikksikkerhetsutfordringer ønsker vi å høre fra deg. 
 

Grane kommune ble 2. juni 2022 godkjent som trafikksikker kommune. 
Sertifiseringen som trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning.
Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Kommunens eksisterende trafikksikkerhetsplan går ut 31.12.2022. Teknisk- og næringsavdelingen følger nå opp godkjenningen gjennom å blant annet revidere gjeldende trafikksikkerhetsplan.

I den nye trafikksikkerhetsplanen skal vi tydelig få frem hvor vi har trafikksikkerhetsutfordringer, hvordan vi ønsker å redusere utfordringene, samt hvordan vi prioriterer mellom de ulike utfordringene (hva skal tas tak i først).
Som trafikksikker kommune med en oppdatert trafikksikkerhetsplan vil vi være søknadsberettiget til trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommune. 

Grane kommune ønsker innspill fra deg om trafikksikkerhetsutfordringer. Tilbakemelding kan sendes via skjemaet nedenfor innen 16. september 2022. 

Innspill til trafikksikkerhetsplan

Felt merket med * må fylles ut