Spørsmål om koronaviruset?

Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen?

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune inviterer lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets og holdes i Mosjøen mandag 4. oktober klokken 18.00 på Fru Haugans hotell.

Tema for kurset

  1. Hvem kan søke om spillemidler?
  2. Hva kan man søke om tilskudd til?
  3. Hvor mye kan man søke om?
  4. Hvordan søke – søknadsprosessen
  5. Veiledning av potensielle søkere

     

Klikk her for påmelding innen 22. september. 

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 905 18 656