Heimevernet øver i Grane

 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt-14 skal i tidsrommet 18.-25. september gjennomføre trening. Det vil være militære kjøretøy og personell i aktivitet i Grane kommune.

Det vil under hele perioden være aktivitet langs veiakser i hele distriktet.

Spørsmål rettes til kaptein/områdesjef Bjørn-Ivar Steinslett, telefon 97414139.