Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Helgeland friluftsråd sitt konstituerende møte

Helgeland friluftsråd gjennomførte 26.02.2020 konstituerende møte for det nye styret som skal virke de frem til neste kommunevalg.


Styret består av seks representanter utnevnt av kommunestyrene i friluftsrådets medlemskommuner (Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord og Vefsn). Bjørn Ivar Lamo ble valgt til styreleder og Elbjørg Larsen ble valgt til nestleder. Styres arbeidsutvalg skal i kommende periode bestå av styrerepresentantene fra Vefsn, Herøy og Grane.

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

Personene på bildet fra styremøtet er (fra venstre): Kine Mosheim-Lysfjord (Vefsn), Inger Hansen (Alstahaug), Eivind Smørvik (Dønna), Elbjørg Larsen (Herøy), Bjørn Ivar Lamo (Grane) og Ronny Amundsen (Leirfjord).
Fotograf: Hogne Hjerpås.