Spørsmål om koronaviruset?

Hurtig- og selvtester:

Klikk for stort bildeTydeligere test-prioritering:
Mange kommuner melder om stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, og at lager av slik er redusert. Dette gjelder også Grane kommune. Regjeringen har derfor besluttet at kommunene må gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes.

.


Prioriteringen er slik:


•    Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd.
 
•    Ved symptomer:
- Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
 
•    Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:
- Prioritere barn
- Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten
- Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd
 
•    Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
- Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
 
•    Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 
•    Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.


Tester for øvrig deles ikke ut for å ha i tilfelle behov.
 

.