Informasjon om oppstart skogbruksplanprosjekt i Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes

Grane kommune oppfordrer alle skogeiere om å delta på digitalt informasjonsmøte om prosjektet 30. august kl. 19:30. Dersom du heller ønsker å delta fysisk på møtet, kan du møte opp på Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal til samme tidspunkt.

Nå har Allskog startet med skogtakst i kommunene Grane, Hattfjelldal, Vefsn og Hemnes. Det er nå du har mulighet til å få en oppdatert varetelling av din skogeiendom, samt kartlegging av viktige biologiske områder.

Skogeiere som ønsker å levere sertifisert virke må bestille skogbruksplan med miljøregistrering i samsvar med gjeldende krav før 1. oktober.
 

Les mer om prosjektet på Allskogs hjemmeside, i informasjonsbrosjyren og på Facebook-arrangementet hvor dere også finner link til å delta på møtet.

 

.