Spørsmål om koronaviruset?

Informasjon vedrørende kommunale avgifter i forbindelse med hytteforbud og Korona

Grane kommune registrerer at det kommer en del spørsmål/kommentarer vedrørende kommunale avgifter i forbindelse med hytteforbud og korona.

Hytteforbud er innført på landsbasis jfr. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold i fritidsboliger mv., og gjelder ikke bare for Grane. Dette forbudet oppheves 20.04.20. Det oppfordres fortsatt til ikke å ta unødige fritidsreiser. Det vil  derfor i praksis være forskjell på om din hytte ligger innen for egen bo- og arbeidsmarkedsregion hvor reiser til hytta er helt i orden.

Det vil ikke blir gitt reduksjon i kommunale avgifter for denne perioden.

Hvis du/dere ønsker å klage på dette, må det sendes en formell klage til kommunen.