Invitasjon til ICDP-foreldregruppe for foreldre med barn født i 2021

Hege Lund og Monica Stuenes Brennhaug ved Familieenheten inviterer til kurs i foreldreveiledning. Rune Stabbforsmo Familieenheten i Grane kommune inviterer foreldre med barn født i 2021 til foreldreveiledning.
 

Hva er ICDP?

Ingen barn kommer med bruksanvisning, og det er ikke alltid lett å være foreldre.

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor viktige vi er for barna våre.

I program for foreldreveiledning legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre. Samtalene i foreldregruppene tar utgangspunkt i dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine.

Det er 8 ukentlige samlinger og det planlegges oppstart mandag 6. februar. Samlingene holdes i lokalene til Frivilligsentralen klokken 17.00-19.00. 

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Påmelding til Monica, telefon 45241187 eller Hege, telefon 46838460, innen fredag 21. januar 2023.