Spørsmål om koronaviruset?

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som følge av Covid-19

Klikk for stort bildeNå kan lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene søke kommunal kompensasjon.

Søknadsfrist: 30. april 2021

Stortinget besluttet 25. februar å bevilge 1,75 milliarder til kommunene. Grane kommune er tilgodesett med kr. 250.000,-. Midlene skal gå til å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk grunnet pandemien.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet.

Søknaden sendes elektronisk gjennom portalen www.regionalforvaltning.no. Som vedlegg til søknaden skal følge firmaattest, regnskap siste to år, samt bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.

Søknadsfrist: 30. april 2021
 

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadfristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være minst 1 mnd.

 

Ved spørsmål om kompensasjonsordningen kan du kontakte Kommunalsjef Teknisk og Næring
Arne-Martin Husby  

 

.
 

Kontakt

Arne-Martin Husby
Kommunalsjef teknisk og næring
E-post
Telefon 75 18 22 78
Mobil 901 13 417

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart