Kommunestyrevalget 2023 - Kunngjøring av listeforslag - Offentlig ettersyn

Kommunene er pliktige å legge ut alle innkommende listeforslag til offentlig ettersyn.

.

Partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen der de ønsker å stille til valg, innen frist 31. mars i valgåret.


Her finner dere listeforslagene som er innkommet til Grane kommune 

 

.