Spørsmål om koronaviruset?

Korona-tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet

Klikk for stort bildeFoto: Illustrasjon fra lotteri- og stiftelsestilsynet.Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Denne ordningen gjelder for perioden 1. november til 31. desember 2021. Dere kan søke om tilskudd dersom dere kan dokumentere at arrangementet eller aktiviteten i perioden ble avlyst eller nedskalert som følge av restriksjoner fra lokale eller nasjonale myndigheter.

Dere må være registrerte i Frivillighetsregisteret for å kunne søke.

Dere kan søke om tilskudd for:

  • Merkostnader dere har hatt for å tilpasse arrangement/aktivitet til restriksjoner, anbefalinger og råd knyttet til covid- 19.
  • Mindreinntekter fra arrangement som er delvis gjennomført eller avlyst.
  • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet som er avlyst eller delvis gjennomført,  avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter.

Dersom dere har søkt om tilskudd i ordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi kan dere ikke søke i denne ordningen for det samme arrangementet.

Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Søk her.

Kontakt

Rune Stabbforsmo
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet
E-post
Telefon 75 18 22 46
Mobil 905 18 656