Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronaviruset: Viktig informasjon til alle i Grane kommune

Kommuneoverlege/smittevernlege Haakon Ljosland informerer om koronaviruset og tiltak som settes i verk lokalt i Grane. 

Med den daglige forverring i Corona situasjonen i Norge og på verdensbasis finner jeg det nødvendig å anbefale ganske drastiske tiltak for å unngå og forsinke lokal smitte mest mulig.

Tall fra utlandet viser at dette er en alvorlig sykdom med potensiale til å presse helsevesenet til det ytterste, og kan ikke sammenlignes med vanlig sesonginfluensa.

Det er ennå ikke kommet instrukser fra Regjeringen og Helsedirektoratet i forhold til å stenge skoler og institusjoner og anbefale hjemmekarantene/minimal sosial kontakt for alle - men jeg frykter at dette kan bli nødvendig innen kort tid.

 

Kommunenes kriseledelse har i dag, etter anbefaling fra meg og på grunn av situasjonen i Norge, valgt å kansellere jobbreiser og kurs utenfor kommunen samt utsette ferie for essensielt personale.
Dessuten kanselleres større møter og forsamlinger i kommunen. Disse tiltak treffes etter føre var-prinsippet da vi ikke vet nok om sykdommens utbredelse i Norge. Fra andre land ser vi at spredningen går veldig fort. 

 

Jeg vil derfor anbefale alle idrettslag, virksomheter og foreninger i kommunen å unngå reiser ut av kommunen, kansellere alle arrangementer med mer enn 20 deltakere, slik som kino, årsmøter, fester osv., og overveie nødvendigheten av andre arrangementer - spesielt dersom det inkluderer folk som har vært på reise eller bor utenfor Grane kommune. 
 

Jeg vil også anbefale befolkingen å minimere sosial kontakt til det strengt nødvendige inklusive å holde minst en meters avstand til andre, ikke gi håndtrykk og ikke gå på jobb om man ikke er i form. Jobbe hjemmefra dersom man har mulighet for det. Jeg vil også anbefale ikke å dra på utenlandsreise uansett destinasjon. 

 

Har du hatt tegn til luftveisinfeksjon med hoste, lufthunger, sår hals og feber er det viktig å unngå å utsette andre for sykdom - uansett om du har vært på reise eller ikke.
Det betyder at du da må bli hjemme til du er i form. Der er bare grunn til å kontakte legevakten dersom du trenger behandling. Sykemelding kan i nåværende spesielle situasjon gis over telefon. Dette betyder også at dersom dine barn har samme symptomer må de bli hjemme fra skole eller barnehage. 


For å beskytte de svakeste og mest mottakelige i samfunnet, beboere i omsorgs og pleieboliger, mot Corona virus får du ikke besøke pårørende der dersom du har reist i områder med vedvarende Corona smitte. Jeg vil uansett anbefale ikke å besøke omsorgssentre eller pårørende i det hele tatt dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 14 dager eller har noen symptomer på øvre luftveisinfeksjon eller sykdom. For å unngå og forsinke lokal smitte mest mulig, stenges følgende lokaler for all aktivitet fra og med torsdag 12. mars 2020 og inntil videre:

Svømmebasseng.
Idrettshall.
Styrkerom.
Spinningrom.
Fritidsklubb.
Gry aktivitetssenter/Møteplassen.
Utleie av skolelokaler på kveldstid og i helger.
 
Personer som har treningsavtale vil få kompensert stenginga av fasilitetene ved at utløpsdatoen på treningskortene utvides tilsvarende stengte dager. 

Med vennlig hilsen 
 

Haakon Ljosland
kommuneoverlege og smittevernlege