Spørsmål om koronaviruset?

Kunngjøring av planvedtak for E6 Helgeland sør

Klikk for stort bildeKommunestyret har i møte den 22.06.2021 vedtatt:

Sak nr. 36/21 - Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Flyum - Lille Majavatn

Sak nr. 37/21 - Detaljregulering E6 Helgeland Sør: Trøndelag grense - Majahaug

Vedtakene kan påklages til Grane kommune innen 3 uker.

Her kan du lese mer om planvedtakene og se plankart over områdene.