Spørsmål om koronaviruset?

Landbruks- og matministeren besøker reindrifta i Simskaret

Klikk for stort bildeMandag 14. oktober kommer landbruks- og matminister Olaug Bollestad og markedsutvalget for reinsdyrkjøtt til Grane.
I Simskaret i Fiplingdal skal de gjennom dagen følge reindrifta til Byrkije reinbeitedistrikt.

Byrkije reinbeitedistrikt er ett av 12 reinbeitedistrikt i Nordland. Tor Enok Larsen, Ragnhild Sparrok Larsen og Aslak Anta Jåma er siidaandelsledere og har utmerket seg som dyktige formidlere og promotører av den samiske reindriften.

En bransje i vekst

Reinsdyrkjøttbransjen har hatt en positiv utvikling de siste årene og i løpet av de seks siste årene har prisen til reinprodusenter økt med 35 prosent. Det selges nå mer ferskt enn frosset reinkjøtt. Det tilbys et variert spekter av produkter, den frosne reinsteika er ikke lenger dominerende. Reinkjøtt har omega3-innhold på linje med fisk, feittinnhold som kylling og mer enn dobbelt så høye verdier av viktige næringsstoffer sammenliknet med annet kjøtt.

– Reinkjøttbransjen er en bransje med dyktige reindriftsutøvere som er markedsrettet og som leverer kvalitetsprodukter til den norske forbruker. Vi ser en bransje som har økt fokus på profesjonalisering med oppmerksomhet rundt produktutvikling og på design. Dette er en spennende utvikling som jeg ser frem til å høre med om, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Programmet for dagen er ikke åpent for publikum. Landbruks- og matministerens og hennes delegasjon skal i løpet av besøket blant annet delta i aktiviteter i reingjerde til Byrkije reinbeitedistrikt. Her vil det bli gjennomført skilling og uttak til slakt. Reinsdyr- og villmarkskokk Svein Jæger Hansen står for dagens kulinariske opplevelser basert på lokalt reinsdyrkjøtt.