Spørsmål om koronaviruset?

Leve hele livet

Klikk for stort bildeI Grane kommune jobber vi med kvalitetsreformen Leve hele livet.
Denne skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Hovedfokuset i Stortingsmeldingen Leve hele livet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Aldersvennlig kommune

En aldersvennlig kommune vil ikke bare handle om helse- og omsorgstjenester. Like mye vil det handle om arealplanlegging, aktiviteter, frivillighet, transport og møteplasser. En aldersvennlig kommune skal legge til rette for at tiden til eldre blir meningsfull, både for den enkelte og for samfunnet. Målet er at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker. Det betyr at kommunene må invitere alle innbyggere i utformingen av fremtidens lokalsamfunn.

For mange vil pensjonisttilværelsen vare nesten en tredjedel av livet. Lenger levetid har betydd flere gode leveår i Norge. Denne utviklingen ønsker vi skal fortsette. Men vi har fortsatt mye å lære. Vi må vite hvordan Granesamfunnet kan legge til rette for at alle eldre skal ha et godt liv, og skape en verdig hverdag som er tilpasset den enkelte.

Jobbe sammen om gode løsninger

I Grane må vi jobbe sammen for at eldre mennesker skal kunne bevare god helse og gode liv. Offentlig sektor, privat sektor, frivillig sektor og enkeltindividene har alle et ansvar for at innbyggerne i Grane opplever en god og verdig alderdom. Hvordan kan du bruke dine interesser for å bidra?

Hvorfor er dette viktig?

Fordi mens tidligere reformer ofte har handlet om systemer, handler Leve hele livet om mennesker. Da trenger vi mennesker for å finne gode løsninger.

 

Spørreundersøkelse
I nær framtid vil alle innbyggere over 18 år få en sms/brev hvor de blir bedt om å svare på en undersøkelse.

Vi håper alle besvarer undersøkelsen - også yngre mennesker. Dette vil gi kommunen en unik innsikt i hva innbyggerne våre mener om flere viktige tema som angår alle.

Nå i første omgang vil vi bruke resultatene fra undersøkelsen til å finne ressurser og svakheter i det aldersvennlige samfunnet. Vi har alle et ansvar å bidra til å skape i et aldersvennlig samfunn.

Her kan du svare digitalt på spørreundersøkelsen

Med vennlig hilsen

Grane kommune, Prosjektgruppa for Leve hele livet

Gunnar Mikalsen
Olla Finseth
Wenche Halland
Jaana Pynnönen
Lill Renate Reirå
Aina Fiplingdal
Linda G. Svartvatn
Karin E. Nilsen