Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Klikk for stort bildeÅrets tema er «Livet under og etter pandemien».

Mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet har satt sine spor i samfunnet.

Vær oppmerksom! Vær tilstede! Følg opp!

Mandag 4. og tirsdag 5. oktober

Psykisk helse i skolen for 8., 9. og 10. klasse.

 

Fredag 8. oktober

Fredagskafè på COOP kl 10.30 – 14.30.

Fredagscafè-gjengen spanderer kaffe og kaker.

 

Mandag 11. oktober

Markering  på Møteplassen fra kl 10.00 – 13.00

Vi serverer informasjon og musikk, med mer.

 

Back to School party - kommer! 

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

Årets kampanjetema er livet under og en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om å få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.