Spørsmål om koronaviruset?

Melding om planvedtak pbl.  § 12-12 - 2. gangs behandling av detaljregulering for Strand Hyttegrend.

Klikk for stort bildeKommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 18/21 – 2. gangs behandling av detaljregulering for Strand Hyttegrend.
 


Vedtaket i saken lyder:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Strand hyttegrend Jfr. plan- og bygningslov av 2008.

PlanID 1825_2018002
Planen består av:
Plankart datert 22.12.20
Planbestemmelse datert 22.12.20
Planbeskrivelse datert 22.12.20

 

Hele saksfremstillingen kan du lese her (PDF, 429 kB)


Om du ønsker å se alle vedleggene i saken, så finner du de herVedtaket kan påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes til:
Grane kommune, Industriveien 2, 8682 Trofors

Eller på e-post til:   post@grane.kommune.no

Klagefrist: 3 uker

 

.