Spørsmål om koronaviruset?

Melding om planvedtak pbl. § 12-12 - Detaljregulering for Vestersivegen


Klikk for stort bildeKommunestyret har i møte den 21.04.2021 vedtatt følgende:
Sak nr. 19/21 – Detaljregulering for Vestersivegen.


Vedtaket i saken lyder:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til Detaljreguleringsplan for Vestersivegen. Jfr. Plan- og bygningsloven av 27.06.2008.

PlanID. 1825 202002
Planen består av:
Plankart datert 23.03.21
Planbestemmelse datert jan. 2021
Planbeskrivelse datert febr. 2021

 

Hele saksfremstillingen kan du lese her (PDF, 219 kB)

 

Om du ønsker å se alle vedleggene i saken, så finner du de her

 

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes til:
Grane kommune, Industriveien 2, 8682 Trofors

Eller på e-post til:   post@grane.kommune.no

Klagefrist: 3 uker

 

.