Midlertidig veg bygd forbi Nordlund bru (Haustreisvegen) – trafikken kan gå som normalt

Begge landkar på Nordlund bru (Haustreisvegen) ble undergravd under styrtregnhendelse 27.06.2023. Brua har blitt holdt under oppsikt siden hendelsen, og gjennom sommeren er det registrert at ett av landkarene er i bevegelse kombinert med at en jevn utvasking under/bak begge landkar fortsatt pågår. Grunnet skadeomfang ble det 07.09.2023 innført en midlertidig vektbegrensning (maksimalt 3,5 tonn) på Nordlund bru.

I løpet av helga er det etablert en midlertidig veg oppstrøms Nordlund bru og brua er nå stengt for all ferdsel. Den midlertidige vegen har ingen vektbegrensning og trafikken kan gå som normalt på Haustreisvegen.

I september/oktober 2023 vil Nordlund bru bli revet og ny krysning vil løses med en stikkrenne (diameter 3 meter).