Spørsmål om koronaviruset?

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Klikk for stort bildeBarn leker (illustrasjonsbilde)Nå kan frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser søke om midler til tiltak som inkluderer barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Du søker via Bufdir sin hjemmeside.

Selve utlysningen finner du på bufdir.no. Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Informasjon på nett: Bufdirs nettside
Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner. Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
Søknadsfrist: 17. desember 2021
Kontaktperson i Grane kommune: enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet, Rune Stabbforsmo, e-post: rune.stabbforsmo@grane.kommune.no

Søknadsskjemaet finner du ved å logge inn i søknadsportalen på bufir.no.

Kontaktpersoner i Bufdir:
Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/