Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

NAV Vefsna er etablert

Den 01.01.22 ble NAV Vefsna etablert som nytt NAV-kontor med felles ansvar for Grane og Vefsn kommuner.

- Vi vil bruke den nærmeste tiden på å gå oss til. Selve etableringsprosessen med å få nye kommunale og statlige systemer på plass har gått bra og vi gleder oss over å være i normal drift, sier Audhild Lunde Joakimsen, leder for NAV Vefsna.

Tilgjengelige NAV-tjenester:

Vefsn er vertskommune for Grane kommune. NAV Vefsna vil fortsatt være representert med lokasjon også i Grane kommune. Brukerne vil fortsatt ha tjenestene nært, og de mest brukte tjenestene kan en nå få tilgang til hjemmefra. En av tjenestene som nylig er kommet på plass for alle innbyggerne er muligheten for å søke om økonomisk sosialhjelp digitalt (Digisos).

- Mange av våre brukere foretrekker digitale tjenester og er blitt fortrolig med å få levert tjenester i stua hjemme.  De som har behov for et møte med NAV, vil fortsatt kunne avtale dette lokalt, sier Joakimsen. 

Større kompetansemiljø gir flere muligheter

Vi har nå samlet personalressursene i et større, felles fagmiljø for å stå sterkere rustet til å biståarbeidsgivere og de som trenger ekstra støtte for å skaffe seg eller beholde arbeid. Dette styrkede fagmiljøet vil bli mindre sårbart og ha nødvendig kunnskap og kapasitet til å håndtere brukere i begge kommunene, avslutter NAV leder Audhild Lunde Joakimsen.

God prosess

NAV Nordland og Vefsn kommune er svært fornøyd med den gode prosessen som er gjennomført.  

- Her har leder for det nye NAV Vefsna sammen med avdelingsledere, tillitsvalgte og verneombud gjort en meget god jobb, sier Erlend Eriksen, kommunedirektør i Vefsn kommune. 

- NAV Vefsna har allerede gode resultater og god kvalitet på tjenestene og det er mye å lære av den gode prosessen her som vi tar med oss til lignende prosesser andre steder i Nordland, sier Cathrine Stavnes direktør NAV Nordland. 

NAV Ytre Helgeland og NAV Lofoten ble også etablert fra 01.01.22

I Nordland har vi fra årsskiftet også etablert nye NAV-virksomheter på Ytre Helgeland og i Lofoten.

NAV Ytre Helgeland har Alstahaug som vertskommune for samarbeidskommunene Leirfjord, Træna, Herøy og Dønna. Her er Christin Walen Strand NAV-leder.

NAV Lofoten er basert på vertskommunesamarbeid mellom Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes. Her er Vestvågøy vertskommune for NAV-samarbeidet og det er Elisabeth Pleym Olsen som er NAV-leder.

Større NAV-enheter der vi samtidig beholder lokasjonene gir muligheten til å kombinere større fagmiljø med nærhet til enkeltpersoner og virksomheter. Dette er svært viktig for oss i Nordland som har mange som står utenfor arbeidslivet samtidig som vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft. Vi trenger økt samarbeid for å gi flere muligheten til å være i jobb og det får vi til med disse nye NAV-kontorene, sier Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland.

 

 

Kontaktinformasjon:

Cathrine Stavnes, direktør NAV Nordland, mob.: 916 65 071

Audhild Lunde Joacimsen, direktør NAV Vefsna, mob.: 922 34 487

Erlend Eriksen, kommunedirektør Vefsn kommune, mob: 905 21 571