Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Ny prosjektmedarbeider i Digitale Helgeland

Klikk for stort bildeAleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral. 


Tidenes digitaliseringssatsing

Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland. Vi ønsker å sikre at alle kommunene får raskere saksbehandlingstid, mer effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne. Ved å samarbeide vil det være lettere å innfri forventninger fra innbyggere og næringsliv og samtidig oppfylle statens ambisjoner for kommunene.

Fremtidens Digitale Helgeland

Prosjektet Digitale Helgeland startet formelt opp i midten av januar 2020. Det er inngått en forpliktende samarbeidsavtale med de kommunene som har valgt å være med i samarbeidsprosjektet. Følgende kommuner er med: Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

Våren 2020 er det utført en grundig kartlegging av alle 16 kommunene i samarbeidet for å få innblikk i hvilke nasjonale felleskomponenter som benyttes, i hvor stor grad kommunene har automatisert og effektivisert sine tjenester, om man har utviklet sammenhengende tjenester, om man deler data og gjenbruker data og om man har utviklet tjenester slik at innbygger kan få tilgang til data/informasjon vi har lagret om dem i våre system. Vi har også kartlagt hvilke fagprogram som benyttes for å se hvilke systemer vi har felles. Sammen med Halogen har vi jobbet med innsiktsarbeid for å komme frem til kommunene sine behov og ønsker for samarbeidsprosjektet Digitale Helgeland.  Det er gjennomført intervjuer og workshoper med deltakere fra både små, store og mellomstore kommuner og på den måten har vi sammen klart å komme frem til en omforent visjon og mål for samarbeidet. Videre jobbes det nå med en Digitaliseringsstrategi for Digitale Helgeland. Digitaliseringsstrategien vil beskrive retning på utvikling og innsatsområder for digitaliseringssamarbeidet. Digitaliseringsstrategien kan brukes som utgangspunkt for kommunene sin egen digitaliseringsstrategi slik at man sikrer at arbeidet i den enkelte kommune er i tråd med intensjonene i samarbeidet til Digitale Helgeland.