Spørsmål om koronaviruset?

Nye smittevernregler for beboere og besøkende ved Grane sykeheim, gjeldende fra 04.06.2020.

Klikk for stort bildeDu må ringe for å avtale besøket på forhånd (tlf 902 36 588).
Vi har besøkstid mellom klokken 11-13 og mellom klokken 17-19.
Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges. Besøket bør skje utendørs dersom dere er flere enn to besøkende samtidig.

Du kan ikke komme i besøk dersom:

 • Du er syk.
 • Har vært utenfor Norden de siste 10 dager.
 • Er i hjemmekarantene eller hatt vært i nærkontakt med noen med påvist covid-19.

 

Under besøk

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende følges av pleier direkte til og fra pasientrommet.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forhåndsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.

 

 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

 

Pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan i utgangspunktet bevege seg fritt utendørs, også utenfor institusjonsområdet, med mindre det er fattet et tvangsvedtak med restriksjoner på utgang.

Institusjonen må derfor legge til rette for at pasienter og beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan gå utendørs samtidig som smittevernhensyn ivaretas. Dersom detter er ønskelig kan man gjøre avtale med personalet.

Det vil bli en gradvis gjenåpning av dagtilbud i henhold til smittevernreglene som er satt.

Rutinen er utarbeidet etter FHI`s smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, publisert 27.05.2020.