Økonomisk støtte til rusfrie arrangement

Klikk for stort bildeOrganisasjoner / enkeltpersoner inviteres til å søke midler til rusfrie enkelttiltak / arrangement for ungdom. Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket, og at søknaden
                                 er Grane kommune i hende innen 1. november 2019.

Søknadsskjema og utfyllende informasjon finner du her