Oppfriskning av koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose med koronavaksine for følgende målgruppe:

• Personer 65 år og eldre og sykehjemsbeboere.

.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Har du nylig gjennomgått omikroninfeksjon? Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

 

Tilbud om oppfriskningsdose for andre innbyggere over 65 år:

9. september 2022


Innbyggere over 65 år som ønsker ny oppfriskningsdose må ringe 75180850 (ukedager kl. 10-14) for å få tildelt time til vaksine.

 

 

.