Spørsmål om koronaviruset?

Postnummerendringer fra 01.10.2020

Klikk for stort bildeHvert år foretar Posten en gjennomgang av postnummerstrukturen i Norge og dette kan medføre enkelte endringer og justeringer. 
Nå blir Grane kommune rammet av endringer og 8680 Trofors deles inn i flere postnummer.


8680 Trofors beholdes ikke, men skiftes ut med 4 nyopprettede postnummer:

8682 Trofors
8683 Trofors
8684 Trofors
8685 Trofors

Posten endrer postnumrene i Matrikkelen 01.10.20 og besørger informasjon til de som får ny postadresse.
 

Skrivet fra Posten kan leses her (PDF, 2 MB)