Spørsmål om koronaviruset?

Slamtømming

Klikk for stort bildeØstbø starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune i uke 35.


Huseier bes sørge for å fjerne jord etc. over tanklokk og sørge for adkomst til tank. Som tidligere pumpes vann tilbake til tank.

Sms-varsling går i dag også ut til de som skal få utført slamtømming.

Tlf. Tømmebil: 47 66 86 41
Tlf. Driftsoperatør Grane kommune: 91 58 24 91

 

 

.