Slamtømming

Østbø starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune 22. august 2022.

Huseier bes sørge for å fjerne jord etc. over tanklokk og sørge for adkomst til tank. Som tidligere pumpes vann tilbake til tank.

Sms-varsling går i dag også ut til de som skal få utført slamtømming.

Tlf. Tømmebil: 47 66 86 41
Tlf. Driftsoperatør Grane kommune: 91 58 24 91