Søk om midler for inkludering av barn og unge

Klikk for stort bilde Nå kan frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser søke om midler til tiltak som inkluderer barn i lavinntektsfamilier. Det gjør du via Bufdir sin hjemmeside.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier) forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og søknaden sendes inn via deres nettside.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter.
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter.
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer.

Informasjon på nett: Bufdirs nettside
Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner.
Søknadsfrist: 13. desember 2019.
Kontaktperson i Grane kommune: Rune Stabbforsmo, telefon 75182246,
e-post: rune.stabbforsmo@grane.kommune.no