Spørsmål om koronaviruset?

Sterk anbefaling om studentkarantene

Klikk for stort bilde Kommuneoverlege Haakon Ljosland kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter som kommer hjem fra et område med høyt smittetrykk oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Vi anbefaler også at man i denne 10-dagserperioden så langt som mulig unngår kontakt med personer i risikogruppene.

Områder med høy smitte («røde områder») defineres som mer enn 20 nye tilfeller per 100 000 siste 14 dager. Disse tallene er lett tilgjengelig for eksempel på VG sine nettsider. Det er smittenivået på avreisestedet på avreisedato som må tas som utgangspunkt om vi anbefaler karantene etter hjemkomst.

Bakgrunn for anbefaling:

Covid-19 er en alvorlig allmennfarlig sykdom med stort smitte- og utbruddspotensial. Grane kommune har under pandemien hatt lave smittetall og god kontroll på situasjonen. Nasjonalt har det imidlertid de siste ukene vært en betydelig økning av antall smittetilfeller, blant annet i Oslo og Bergen.

Ukesrapport for uke 44 og 45 fra FHI viser at det høyeste antall positive prøver ble ble funnet i aldersgruppen 20-39 år. Blant disse har det var det 100 meldte smittede per 100 000.

Det er innført en rekke nye strenge nasjonale smitteverntiltak. I tillegg har det i områder med høy smittespredning blitt iverksatt ytterligere skjerpede tiltak for å hindre smittespredning. Dette er innebærer blant annet nedstengingen av fysisk undervisning, nedstenging av «utelivet», treningssenter og kulturtilbud.

-Vi er kjent med at en del studenter har kommet hjem, eller vil det i løpet av den nærmeste tiden. Dette gjør oss bekymret for at dette vil resultere i at smitten spres til Grane kommune, sier kommuneoverlege Haakon Ljosland. 

-For å unngå en smittespredning fra områder med høyt smittenivå og til vår kommune mener vi derfor denne sterke anbefalingen både er riktig, nødvendig og forholdsmessig. Anbefalingens viktighet i bekjempelsen av pandemien anses å overstige de ulempene det skaper for den enkelte. Vi velger i første omgang gjøre dette som en sterk anbefaling, men utelukker ikke vedtak etter smittevernloven dersom dette anses nødvendig av smittevernmessige hensyn, forteller Haakon Ljosland. 

Studenter som kommer hjem oppfordres derfor på det sterkeste til å gå direkte i karantene etter hjemkomst. Alle som har eller får symptomer må teste seg, selv ved milde symptomer.

Karantenen må være på egnet sted. Det stilles ikke krav om karantenehotell.

Klikk for stort bilde