Tidligstemming og Forhåndsstemming

Du kan tidligstemme mellom 1. juli og 9. august. Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. 
I Grane kommune foregår tidligstemming og forhåndsstemming i Servicetorget, i våre åpningstider.

.

Tidligstemming

Ordningen er kun ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.
Om du ønsker å stemme mellom 1. juli og 9. august må du ta kontakt med Servicetorget og avtale tid (hverdager mellom kl 10.00 ~ 14.00) for å få avgi din stemme.
 

Forhåndsstemming

Du kan avgi din stemme fra 10. august og frem til fredagen før valget. Du har mulighet til å avgi stemme innenfor Servicetorgets åpningstider som er hverdager mellom kl. 10.00 ~ 14.00. Om du ikke har anledning å komme innenfor dette tidsrommet kan du avtale å komme fra kl. 09.00 eller før kl 15.00.

I forhåndsstemmeperioden kan alle velgere stemme ved alle tilgjengelige valglokaler i hele landet. Det betyr at selv om du er hjemmehørende i Grane, så kan du avgi din stemme i hvilken som helst annen kommune. Dette er ikke mulig hvis du skal stemme på selve valgdagen.
 

Institusjonsstemming - Helsetunet

Det vil være forhåndsstemmegivning på Helsetunet 6. september.
 

Stemme hjemme (ambulerende stemming)

Syke og uføre kan søke kommunen om å få stemme hjemme. Valgfunksjonærer vil da komme hjem til deg for å ta imot din stemme 6 september.
 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å avgi stemme, men ta med legitimasjon.
 

Ikke mulig å stemme flere ganger

I Norge er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

 

 

.