Spørsmål om koronaviruset?

Til dere som skal hjem til påske: Påskefeiring og smittevern

Klikk for stort bildeKoronavaksineringen i Grane er godt i gang, men pandemien ruller dessverre fortsatt videre, og vi er nå inne i den 3. smittebølgen.

Utbruddene domineres av muterte varianter av koronaviruset. På Østlandet (Oslo og Viken) domineres utbruddene helt av den engelske mutanten, mens i Bodø og omegn domineres utbruddet av den sør-afrikanske mutanten.

Felles for disse er betydelig økt smittsomhet. Det settes smitterekorder og vi ser nå at yngre mennesker også kan bli alvorlig syke med behov for sykehusbehandling.
Det er iverksatt strenge nasjonale tiltak som følge av økt smittetrykk i flere områder i Norge. Noen regioner har innført strengere tiltak enn de nasjonale. Alle må følge tiltakene som gjelder i sin region/kommune.

For å redusere risiko for å ta med koronasmitte hjem til påske, ønsker Grane kommune at alle går i selvpålagt karantene i 7 dager, helst 10 dager før avreise. Videre anbefales det at alle tester seg 1-2 dager før avreise og 1-3 dager etter ankomst Grane. Da vil vi kunne avdekke smitte og iverksette nødvendige tiltak.

Det viktigste med påskefeiring er å være sammen med familien sin. Det betyr at alle, særlig studenter som skal hjem, på det sterkeste oppfordres til IKKE å oppsøke og omgås andre utenom familien under påskefeiringen.

Alle studenter og andre vikarer som skal jobbe i de kommunale tjenestene etter hjemkomst må testes for covid-19, som selvfølgelig må være negativ før de kan starte i arbeidet.

Koronatest er gratis og kan bestilles på legekontoret i kontortiden på telefon 75180880. Utenom kontortid kan du ringe 116117 ved behov for koronatest. 

Kommuneoverlegens råd til de som skal hjem til påske:

 1. Ha minst mulig nærkontakt med venner og kollegaer 7-10 dager før du reiser hjem. Da er det mindre sannsynlig at du smittes av noen før hjemreisen
 2. Ikke reis hvis du er syk, sitter i karantene eller i hjemmeisolasjon
 3. Bruk munnbind under reise dersom du ikke kan holde avstand over 2 meter
 4. Hold avstand til andre, også når du kommer hjem.
 5. Pass på at alle som samles hjemme til påske er friske.
 6. Kos deg i påsken selv om det er pandemi!

Det anbefales videre at du under oppholdet i Grane gjør følgende:

 1. Reduser antall nærkontakter.
 2. Skrive nærkontaktliste som vil være svært nyttig ved smittesporing.
 3. Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppene og til personer utenom din egen kohort.
 4. Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene
 5. Vær oppmerksom på symptomer på covid-19
  1. Hoste
  2. Feber
  3. Slapphet
  4. Tung pust
  5. Endret lukt- og smakssans
  6. Muskelverk
  7. Utslett
 6. Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan være utsatt for smitte.