Tilskudd til friluftstiltak

Klikk for stort bildeFrivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd fra Helgeland friluftsråd til friluftstiltak i Grane kommune. 

Kriterier:

  • Søker må ha organisasjonsnummer.
  • Søknad må inneholde beskrivelse av tiltaket, kostnadsoversikt/budsjett, plan for gjennomføring og ansvarlig kontaktperson. 
  • Det er krav om 50 % egenfinansiering for tiltaket (kan være arbeidstimer/dugnadsinnsats. Timesats for dugnad i budsjettet er kr 350,- pr time).
  • Maksimal søknadssum kr 10 000,-.
  • Tiltaket må gjennomføres i søknadsåret.
  • Etter gjennomføring må det skrives en kort rapport om tiltaket. Utbetaling av tildelte midler skjer etter nærmere avtale med Helgeland friluftsråd. Prioriterte tiltak:
 

  • Nærmiljøtiltak som favner mange. 
  • Nye tiltak som ikke tidligere har vært gjennomført.
  • Tiltak som kan få nye brukergrupper til å starte med friluftsliv.


Søknad sendes på mail til: helgeland@friluftsrad.no innen 9. mars 2020.
Fordeling av midler vil bli kunngjort senest 1. april 2020.