Valglokalets åpningstider

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 vil valglokalet ved kommunehuset ha følgende åpningstider: 

Søndag 10. september klokken 14.00-19.00.
Mandag 11. september klokken 09.00-20.00.