Spørsmål om koronaviruset?

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Midt-Norge og deler av Nord-Norge

Klikk for stort bilde NVE melder om jord-, sørpe- og flomskredfare for Midt-Norge og deler av Nord-Norge.

NVE har via varsom.no sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 for Ofoten, Salten, Svartisen og Helgeland.

Oppdatert skredfarevurdering: Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen som vil flyttes høyere og høyere til fjells i løpet av dagen. Lokalt kan det komme store nedbørmengder.

Snøskredene kan bli store og nå ned til vei/bebyggelse. Hold deg unna skredterreng (brattere enn 30 grader) og utløpssoner for skred.
Mer detaljert informasjon finnes her:
https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Ofoten/
https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Salten/
https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Svartisen/
https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Helgeland/

Det er også sendt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare på GULT nivå for hele Nordland. Råd fra NVE: Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Mer informasjon finnes her: https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvar…/varselid/289912…