Vellykket veiledningskurs i foreldrerollen

I februar og mars 2023 ble det ved Familieenheten avholdt ICDP veiledningsgruppe for foreldre med barn født i 2020 og 2021.

6 mødre deltok, og i denne artikkelen kommer noen av deres erfaringer med å delta i en slik veiledningsgruppe fram.

ICDP (International Child Development Program) er en organisasjon som jobber for å fremme positiv utvikling hos barn og unge. Programmet er en verdifull ressurs for foreldre som ønsker å styrke relasjonen til barna sine og støtte deres utvikling på en positiv måte.

Kurset bestod av 8 temaer som handlet om kommunikasjon, emosjonell støtte, og positiv grensesetting. Mødrene fikk også muligheten til å dele erfaringer og utfordringer med hverandre, og å lære av hverandres erfaringer.

Veiledningskurs som dette er med på å gi mødre og fedre verktøyene de trenger for å bli styrket i foreldrerollen, og kan bidra til å skape en trygg og god oppvekst for barna våre.
 

Familieenheten i Grane arrangerte kurs i foreldreveiledning. Grane kommune


 

 

 

 

 

 

 

 

Her er noen av tilbakemeldingene som ble gitt fra deltakerne etter kurset ved Familieenheten: 

‘’Det har vært veldig lærerikt. Vi snakket litt om det, at egentlig skulle man ha fortsatt å ha slike diskusjonsgrupper oppgjennom fordi situasjonene forandrer seg jo etter hvert som barna blir større.’’

‘’ Man ser at man ikke er alene om å stå i ulike situasjoner med barna.’’

Høsten 2023 oppstart av ICDP pappagruppe ved Familieenheten i Grane kommune. Invitasjon kommer.