Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Viktig melding om håndtering av koronaviruset i Grane

Det er pr. 12. mars ingen påviste smittetilfeller i Grane kommune.

Koronaepidemien vil trolig nå toppen mellom mai og oktober, før den snur, ifølge en ny risikovurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI).


For å forebygge og stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet at alle landets barnehager og skoler skal stenges.

I Grane blir barnehager og skoler stengt fra og med fredag 13. mars og inntil videre.

Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Grane kommune vil derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
Har ditt barn behov for dette tilbudet? Kontakt oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim, telefon 915 70203.

Kommunale kontor ved Kommunehuset blir også stengt for publikum fra fredag 13. mars og inntil videre. Kommunens sentralbord, telefon 751 82200, vil være betjent. 
Ansatte vil være tilgjengelig på telefon og e-post. Kontaktinformasjon finner du her.

Legekontoret vil opprettholde normal drift.
Er du bekymret for smitte, ring telefon 116 117, ikke møt opp på venterommet.

Har du behov for sosialtjenester hos NAV, avtales dette via telefon 996 48694 (klokken 10-14).


I samråd med smittevernlegen er Grane sykehjem stengt for besøkende frem til ny informasjon blir gitt.


Flere stengte tilbud

Svømmebasseng, idrettshall, styrkerom, spinningrom, fritidsklubb, Gry aktivitetssenter/Møteplassen er stengt for all aktivitet.
Dette gjelder også utleie av skolelokaler på kveldstid og i helger. 
Personer som har treningsavtale vil få kompensert stenginga av fasilitetene ved at utløpsdatoen på treningskortene utvides tilsvarende stengte dager.

Reiser
 

  • Vi ønsker at det tilstrebes at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt.

  • Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

  • Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

  • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.


Se www.fhi.no for oppdatert informasjon om smittesituasjonen.

Brudd på smittevernbestemmelsene er straffbart og vil bli politianmeldt.