Vakttelefoner: Brann - Strøm - Vann - Vei - Natur

HendelseHjelpeinstansTelefon
 
STRØM
Strømbrudd – helsetunetTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – skoler og barnehagerTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – PU-boligerTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – kommunehusetTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – landbruk / husdyrbrukTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – renseanlegg / kloakkTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – pumpestasjon / kloakkTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Strømbrudd – vannverk / frostskaderTeknisk / Næringsavdeling 91 58 24 91
Ved div spørsmål:
HelgelandsKraft AS, 8657 Mosjøen Telefon 75 10 00 00
BRANN
Brann i bygningerBrann 110
SkogbrannBrann 110
Ved div spørsmål:
Teknisk/Næringsavdelingen, Industriveien 2, 8682 Trofors 
borge.johnsen@grane.kommune.no, telefon 75 18 22 77
TRAFIKKULYKKER
Større bussulykkerBrann
Politi
Ambulanse 
110
112 
113
Større togulykkerBrann
Politi
Ambulanse
110
112 
113
Trafikkulykker i tunneler (Tosentunnelen)Brann
Politi
Ambulanse
110
112 
113
Flyulykker / passasjerflyBrann
Politi
Ambulanse
110
112 
113
SmåbåtulykkerBrann
Politi
Ambulanse
110
112 
113
FORURENSING
Forurensing av drikkevannBrann 110
Ulykker med giftige gasser i tettstedBrann 110
Ulykker med brennbar væsker i tettstedBrann 110
Ulykker med giftig væske nær tettstedBrann 110
NATUR
Flom i Vefsna og sideelverTeknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Ekstraordinær snøbelastning på byggTeknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Glatte veger (kommunale)Teknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Snøstengte vegerTeknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Ekstraordinær sterk vindTeknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Jordras (Rasfarlig område - kvikkleire)Teknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Radioaktivt nedfallTeknisk / Nærings avdeling 75 18 22 77
Opplysninger om vær- og føreforhold:
Statens Vegvesen,  Vegtrafikksentralen, telefon 175
NVE    Region Midt Norge, Tiller, telefon 72 89 65 50

 

Les mer om brøyting av veier i Grane

 

 

.