Vakttelefoner: Brann - Strøm - Vann - Vei - Natur

Hendelse

Hjelpeinstans

Telefon

 

STRØM

Strømbrudd – helsetunet

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – skoler og barnehager

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – PU-boliger

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – kommunehuset

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – landbruk / husdyrbruk

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – renseanlegg / kloakk

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – pumpestasjon / kloakk

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Strømbrudd – vannverk / frostskader

Teknisk / Nærings avdeling

 91 58 24 91

Ved div spørsmål:
HelgelandsKraft AS, 8657 Mosjøen Tlf.: 75 10 00 00

BRANN

Brann i bygninger

Teknisk / Nærings avdeling

 110

Skogbrann

Teknisk / Nærings avdeling

 110

Ved div spørsmål:
Teknisk/Næringsavdelingen, Industriveien 2, 8682 Trofors 
borge.johnsen@grane.kommune.no, tlf.: 75 18 22 77

TRFIKKULYKKER

Større bussulykker

Ambulanse / Lensmann

 110 - 112 - 113

Større togulykker

Ambulanse / Lensmann

 110 - 112 - 113

Trafikkulykker i tunneler (Tosentunnelen)

Ambulanse / Lensmann

 110 - 112 - 113

Flyulykker / passasjerfly

Ambulanse / Lensmann

 110 - 112 - 113

Småbåtulykker

Ambulanse / Lensmann

 110 - 112 - 113

FORURENSING

Forurensing av drikkevann

Teknisk / Nærings avdeling

 110

Ulykker med giftige gasser i tettsted

Teknisk / Nærings avdeling

 110

Ulykker med brennbar væsker i tettsted

Teknisk / Nærings avdeling

 110

Ulykker med giftig væske nær tettsted

Teknisk / Nærings avdeling

 110

NATUR

Flom i Vefsna m/sideelver

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Ekstraordinær snøbelastning på bygg

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Glatte veger (kommunale)

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Snøstengte veger

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Ekstraordinær sterk vind

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Jordras (Rasfarlig område - kvikkleire)

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Radioaktivt nedfall

Teknisk / Nærings avdeling

 75 18 22 77

Opplysninger om vær- og føreforhold:
Statens Vegvesen,    Mathias Brunsgt. 12, 8654 Mosjøen Tlf.: 175
NVE    Region Midt Norge, Tiller Tlf.: 72 89 65 50

 

Brøyting i Grane

 

 

.