Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Ledergruppen

Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. Kommunalsjefene har rådmannens fullmakter innenfor sine ansvarsområder. Sammen skal de bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

Rådmannens strategiske ledergruppe har et felles ansvar for overordnet styring med å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha økonomistyring
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt
   

Kommunalsjef Teknisk og Næring

 • Oppmåling
 • Byggesaker
 • Plansaker
 • Vei/vann/avløp
 • Landbruk
 • Skogbruk
 • Naturforvaltning

 


      Klikk for stort bilde

  Arne-Martin Husby


 
 
 Telefon:
    75182278
 Mobil:       90113417
 Epost:       amh@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8680 Trofors

 

Kommunalsjef Helse og Omsorg

 • Legetjenester
 • Sykehjem
 • Hjemmesyketjeneste
 • Psykiatri
 • Helsestasjon
 • Miljøterapitjeneste

 

Klikk for stort bilde 

Karin Nilsen

 
 
 Telefon:
    75182238
 Mobil:       97788782
 Epost:       Karin.Nilsen@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8680 Trofors

 

Kommunalsjef Oppvekst og Kultur

 • Skole
 • Barnehage
 • Kulturskole
 • Barnevern
 • Bibliotek
 • Frivilligsentral

 

Klikk for stort bilde

 

Anne Kristin Solheim


 

 Telefon:    75182241
 Mobil:       91570203
 Epost:       Anne.kristin.solheim@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8680 Trofors

 

Personalsjef

 • personal- og lønnspolitikk
 • rekrutteringsstrategier
 • kompetanseutvikling
 • helse-, miljø og sikkerhet
 • medarbeidersamtaler
 • lønnsforhandlinger
 • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

 

Klikk for stort bilde

 

Anita Mellingen 

 
 Telefon:
    75182221
 Mobil:       90095073
 Epost:       Anita.mellingen@grane.kommune.no
 Besøksadresse / Postadresse: 
 Industriveien 2, 8680 Trofors