Spørsmål om koronaviruset?

Rådmann

Klikk for stort bilde Øyvind Toft er rådmann i Grane kommune.
 Han tiltrådte i stillingen april 2019.

 


Rådmann er ifølge kommuneloven den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kontakt

Øyvind Toft
Rådmann
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 481 68 285

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8682 Trofors

 

Kart