Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Barn med spesielle behov 0-6 år

Dersom et barn har spesielle behov, kan han eller hun trenge ekstra oppfølging. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov, og det tilbys hjelp ut fra hvilke behov barnet har.

For at vi skal kunne gjøre vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering som viser barnets behov. Det er den Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) som gjør slike vurderinger. Barnehagene kan sende henvisning til PPT i samarbeid med foreldrene, men foreldrene kan også selv sende henvisning til PPT på eget initiativ. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)

Grane kommune er med i et interkommunalt samarbeid om Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)  med kommunene Vefsn og og Hattfjelldal. Tjenesten har kontor i Mosjøen.  

 

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 15.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Industriveien 2,
8680 Trofors

 

Kart