Spørsmål om koronaviruset?

Grane kommunale barnehage

I Grane kommunale barnehage er omsorg, trygghet, lek og læring de viktigste verdiene. Barnehagen har personale med mye kunnskap om barns utvikling.

Vi har 4 avdelinger i Grane kommunale barnehage. Avd. 3 er en ren småbarnsavdeling der vi gjennom småbarnsteori og mange års erfaring med 1 og 2 åringene har innarbeidet gode rutiner. Hvert enkelt barn har ulike behov, og i barnehagedagen hos oss er det barnas behov som styrer dagen og aktivitetene.

Det jobbes bevisst for å skape et språkstimulerende miljø, der mestring og glede alltid er til stede! Barnet ditt vil oppleve lek og læring både inne og ute. Barnehagen har gode lokaler og et unikt uteområde med et mangfold av utfordringer. Videre får barnet ditt sosial trening og begynnende vennskap med jevngamle barn. Barnehagen er opptatt av å skape et inkluderende miljø der alle blir sett og hørt. Det tas hensyn til individuelle behov hos det enkelte barn og samarbeid med hjemmet er viktig for å få en god start i barnehagen.

Utetid

Vi prøver å være så mye som mulig ute, men her er det selvfølgelig barnas behov/dagsform som styrer. For de minste barna er det nytt å være borte fra foreldrene sine hele dagen. Vi prøver å roe mest mulig ned i barnehagen første tiden, så det ikke blir så mye på en gang. Uteområdet vårt er stort og gir masse utfordringer og opplevelser.
Overfor barnehagen ligger et område som barnehagen disponerer. Der har vi ei køte med vedovn, samt bålplass. Et populært supplement til vårt flotte uteområde

Førskole / Gruppedag

En dag i uka samles barn fra samme årskull til spennende aktiviteter. Målet med gruppedagen er at barna skal få utfordringer tilpasset deres utviklingsnivå og interesse, samt knytte gode vennskapsbånd med barn som man skal gå på skole sammen med. Dette har vi også fokus på i hverdagen, men denne dagen er opplegget mer spesifikt. I førskolegruppa legges opp til varierte aktiviteter som skal forberede barna til skolehverdagen som nærmer seg. Det sosiale i gruppen er et viktig element. I tillegg har vi et god samarbeid med skolen, og har fastsatt flere aktiviteter i løpet av året, hvor vi gjør ting i fellesskap med 1.klasse.

 

Søk barnehageplass

Kontakt

Beate-Aimeè Kroken
Enhetsleder / Styrer i Grane komm. barnehage
E-post
Telefon 75 18 08 90

Åpningstider

Mandag - fredag: 06.40 - 16.45
Lørdag - søndag: Stengt. 

Det er mulig å søke utvidet åpningstid ved behov for levering og henting av barn utover ordinær åpningstid. 

Adresse

Symrevegen 1
8683 Trofors

Kart