Spørsmål om koronaviruset?


Se vår samleside om koronaviruset i Grane kommune
 

Grane kommune har opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Tilbudet er bemannet av Enhet for psykisk helse, mandag - fredag mellom klokken 10 og 15.  
Telefon nr. 94 86 73 92.

Ansattoversikt


Oppvekst- og kulturavdelingen

Ansatte i avdelingen Oppvekst- og kulturavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent 75 18 08 60
Assistent 75 18 08 60
Assistent 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Fagarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Fagveileder spes.ped 414 11 938
Kulturskolelærer 452 41 187
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Lektor 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Kulturskolerektor 75 18 22 46 926 43 566
Leder Grane frivilligsentral 953 31 081
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 913 73 273
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Lektor 75 18 22 00
Assistent 75 18 08 60
Badevakt
Assistent 75 18 08 90
Assistent 75 18 08 60
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Badevakt
Assistent 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barnevernsleder 75 18 22 25
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barnehagelærer 75 18 08 90
Lærer 75 18 08 60
Biblioteksjef 75 18 22 45
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Assisterende rektor 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 22 00
Barnevernskonsulent 75 18 22 00
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
SFO-leder 481 06 696
Barnevernskonsulent 75 18 22 54
Styrer Grane kommunale barnehage 75 18 80 90 481 93 879
Oppvekst- og kultursjef 75 18 22 41 915 70 203
Kulturleder og folkehelsekoordinator 75 18 22 46 905 18 656
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60