Ansattoversikt


Oppvekst- og kulturavdelingen

Ansatte i avdelingen Oppvekst- og kulturavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass.rektor
Assistent 75 18 08 60
Assisterende rektor 975 38 042
Assistent 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Fagleder barnevern 992 85 242
Adjunkt 75 18 08 60
Fagarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Fagveileder spes.ped 414 11 938
Fagveileder spes.ped. / Prosjektleder familieenheten 452 41 187
Kommunalsjef oppvekst og kultur 75 18 22 41 476 14 700
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Leder Grane frivilligsentral 953 31 081
Barnevernsleder 992 85 245
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Kontorfullmektig 75 18 22 81 922 14 193
Barne- og ungdomsarbeider 913 73 273
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Ped.leder - Voksenopplæring 75 18 22 00 959 76 498
Assistent 75 18 08 60
Aktivitetskoordinator 904 74 995
Assistent 75 18 08 90
Assistent 75 18 08 60
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Badevakt
Adjunkt 75 18 08 60
Kulturmedarbeider 75 18 22 46 917 04 466
Adjunkt 75 18 08 60
Enhetsleder / Styrer i Grane komm. barnehage 75 18 08 90
Enhetsleder barnevern 75 18 22 55 911 37 322
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barnehagelærer 75 18 08 90
Sosionom 75 18 22 56 468 38 460
Lærer 75 18 08 60
Sosionom 75 18 22 25 908 80 319
Biblioteksjef 75 18 22 45
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Adjunkt 75 18 08 60
Barne- og ungdomsarbeider
Assistent 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Vernepleier 474 19 592
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 22 00
Barnevernskonsulent 476 85 551
Pedagogisk leder 75 18 08 90
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60
SFO-leder 481 06 696
Barne- og ungdomsarbeider 75 18 08 90
Styrer Grane kommunale barnehage 75 18 08 90 481 93 879
Enhetsleder kultur, folkehelse og frivillighet 75 18 22 46 905 18 656
Adjunkt 75 18 22 00 922 98 091
Adjunkt 75 18 08 60
Rektor Grane barne- og ungdomsskole 75 18 08 62 415 44 285
Adjunkt 75 18 08 60
Adjunkt 75 18 08 60