Leksehjelp

Grane barne- og ungdomsskole er en leksebevisst skole. 

Samarbeidsutvalget vedtok 02.05.2019 skolens forslag til leksepraksis etter at forslagene har vært drøftet både i personalet, elevrådet og FAU. 

Vi gir følgende lekser: 

  • Leselekse
  • Innlæring av nye ord og begreper
  • Lære den lille gangetabellen
  • Forskerspirer - å finne ut av ting som kan brukes i undervisningen dagen etter
  • Øve på å forklare fagstoff
  • Øve til prøver og framføringer

 

Vi vil dette skoleåret ha leksehjelp for 1.-4. klasse på mandager fra klokken 14.15–15.15.

 

Høst: Oppstart mandag 26. august med siste dag før jul mandag  9. desember
Vår: Oppstart mandag 6. januar med siste dag før sommerferie mandag 1. juni.

Vi vil dette skoleåret ha leksehjelp tirsdager fra klokken 14.15–15.15.

Høst: Oppstart tirsdag 27. august med siste dag før jul tirsdag 10. desember.
Vår: Oppstart tirsdag 7. januar med siste dag før sommerferie tirsdag 2. juni.

 

Kontakt

Lillian Sætern
Rektor Grane barne- og ungdomsskole
E-post
Telefon 75 18 08 62
Mobil 415 44 285

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart