Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2. til 10. trinn).

Kommunen melder inn skysselever til Boreal, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Kommunedirektør
E-post
Telefon 75 18 22 22
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Åpningstider - Kommunale kontor:
klokken 08.00 - 15.00
ukedager (man.-fre.)

Åpningstider - Servicetorget:
klokken 10.00 - 14.00
mandag - onsdag - torsdag
 

Adresse

Skolevegen 17
8683 Trofors

Kart