Spørsmål om koronaviruset?

Skoleskyss

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem eller skole er mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2. til 10. trinn).

Kommunen melder inn skysselever til Boreal, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Kontakt

Anne Kristin Solheim
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Telefon 75 18 22 41
Mobil 915 70 203

Åpningstider

Kommunale kontor
Åpningstider: klokken 08.00 - 15.00 mandag - fredag.
Servicetorgets åpningstider: klokken 10.00 - 14.00 mandag - fredag.
 

Adresse

Skolevegen 17
8680 Trofors

Kart